Fer Hotel   |
%
Çıkmak istediğinizden emin misiniz?
%65 indirimli rezervasyon yapma şansınızı kaçırmak üzeresiniz.

%65 indirimli rezervasyon oluşturmak için lütfen tıklayınız.

Size Özel %65 İndirim

Websitemizi ziyaretinize özel gerçekleştireceğiniz rezervasyonda %65 indirim.

Fırsatı Kaçırma!

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesinde sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, kanunun 13. Maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. Maddesi gereği aşağıdaki yöntemlerden biri ile iletebilirsiniz. Talebinize 6698 sayılı kanunun 13.Maddesi gereğince 30 gün içerisinde cevap verilecektir.

Başvurucu kimliğini ispat edecek olan belge ve dokümanlarla beraber başvuruda bulunacaktır. Bu belgelerin teyidi yapılamadığı takdirde olumlu yanıt verilmeyecektir. Ayrıntılı bilgi için www.ferhotel.com  adresindeki Kişisel Verileri Koruma Politikamızı inceleyebilirsiniz.

Başvuru Yöntemi Başvuruda Gerekenler Başvuru Adresi Diğer İstenenler
Şahsen Başvuru Otelimizin faaliyet gösterdiği adrese kimliğinizi doğrulayarak şahsen veya vekâletname ibraz etmek suretiyle bir vekil aracılığıyla başvuruda bulunabilirsiniz. Başvuru, başvuru formu veya bir dilekçe ile de olabilir ancak ıslak imzalı olması gereklidir. Fer Hotel Molla Fenari Mah. Türbedar Sk. No: 12 İç Kapı No: 1 Fatih/ İSTANBUL Kapalı zarf ile verilecektir.  Zarfın üzerine “Kişisel Verileri Koruma Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” ibaresi yazılacaktır.
Posta Yoluyla Başvuru Islak imzalı başvuru formu veya dilekçeyi posta yoluyla göndererek başvuruda bulunabilirsiniz. Noter onaylı imza sirküsü ile başvuru vekil aracılığıyla yapılmışsa vekâletnamenin aslının da zarfa konulması gereklidir.  Fer Hotel Molla Fenari Mah. Türbedar Sk. No: 12 İç Kapı No: 1 Fatih/ İSTANBUL Zarfın üzerine “Kişisel Verileri Koruma Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” ibaresi yazılacaktır.
Noter Yoluyla Başvuru Bizzat veya vekil aracılığıyla noter kanalıyla başvuruda bulunabilirsiniz. Bu başvuruda cevabın hangi yöntemle alınmak istendiği belirtilmelidir. Fer Hotel Molla Fenari Mah. Türbedar Sk. No: 12 İç Kapı No: 1 Fatih/ İSTANBUL
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla Başvuru KEP adresinizden elektronik imzanızla imzalanmış  dilekçenizi göndererek başvuruda bulunabilirsiniz. Aksi belirtilmedikçe cevap yine KEP adresinize gönderilir. @hs01.kep.tr Konu kısmında “Kişisel Verileri Koruma Kanunu Kapsamında Talep” başlığı ile gönderiniz.
Elektronik Posta Yoluyla Başvuru e-posta adresinizi otele giriş esnasında iletişim kurmak için tarafımıza verdiyseniz bu eposta adresi üzerinden başvuruda bulunabilirsiniz. Şayet eposta adresinizi vermediyseniz, rezervasyon numarası (voucher), isim, soy isim, otelde kaldığınız tarih ve oda numarasını belirterek eposta ile bilgi talebinde bulunabilirsiniz. fom@ferhotel.com  Konu kısmında “Kişisel Verileri Koruma Kanunu Kapsamında Talep” başlığı ile gönderiniz.
Kimlik ve İletişim Bilgileriniz
Ad Soyadı
TC Kimlik No:

(Yabancı Ülke Vatandaşları için Pasaport veya Kimlik Numarası)

Tebligat Adresi:
Cep Telefonu:
Telefon Numarası:
Eposta Adresi:

Veri Sahibi Kategorisi: FER HOTEL ile olan ilişkinizin türü

☐ Misafir

Lütfen otelimizde konakladığınız tarihleri yazınız. ………………………………………………….

☐ Ziyaretçi

Lütfen otelimizi ziyaret ettiğiniz tarihleri yazınız. ………………………………………………….

☐ Fer Hotel Çalışanı

☐ Fer Hotel Eski Çalışanı

Lütfen çalıştığınız yılları belirtiniz: ……………………………………………………..

☐ Stajyer

Lütfen Staj Yaptığınız Yılları Belirtiniz: ………………………………………………………

☐ İş Başvurusu Sahibi

Lütfen başvuruda bulunduğunuz pozisyonu ve başvuru tarihinizi giriniz………………………………………………………

☐ Hizmet/ Mal Alınan Firma Çalışanı/Yetkilisi

Lütfen firmanızın ismini ve firmadaki pozisyonunuzu belirtiniz……………………………………………………….

☐ Diğer

Lütfen ilişki türünüzü tanımlayınız………………………………………………………

Talebinizi Detaylı Olarak Belirtiniz

Talebinize cevabın bildirilme yöntemini seçiniz:

☐ E Posta ile Gönderilmesini İstiyorum

☐ Adresime Gönderilmesini İstiyorum

☐ Elden Teslim Almak İstiyorum (Vekaleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekaletname veya yetki belgesi bulunması gerekmektedir)

Fer Hotel’in bu başvurunun değerlendirilebilmesi için yukarıda bulunan başvurucuya ilişkin verileri almaktadır. Başvurucunun yetkisi, başvurunun niteliği, başvurucunun Fer Hotel ile olan ilişkisi ve Fer Hotel tarafından ilgili kişiye ilişkin hangi verilerin işlendiğinin eksiksiz olarak tespit edilerek kanuni süre içerisinde cevap verilebilmesi için kaydedilmektedir. Fer Hotel bu tespitlerin doğru yapılabilmesi ve kişisel verilerin hukuksuz paylaşımının önlenmesi için ek evrak isteme hakkını saklı tutar. Talepte yer alan bilgilerin yanlışlığı, eksikliği veya güncel olmaması durumunda sorumluluk başvuru sahibine aittir.

Başvuru Sahibi Ad Soyadı:

Başvuru Tarihi:

İmza:

You don't have permission to register